Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/17/2008

Morele hoë grond...

Ek het 'n vriend wat werk vir die belange van 'n groot groep mense (wat ek nie naastenby wil noem of openbaar maak, in hierdie openbare forum nie.). Ons het al baie gepraat oor hoe 'n mens suksesvol belange beskerm in 'n wêreld waar daar soveel kompeterende belange is. In ons gesprekke het dit baie duidelik geword dat die suksesvolle belange is die belange wat die morele hoë grond kan betree.

Ons gesprek gaan oor geloof in ons wêreld van vandag en een ding is seker Christus het die morele hoë grond betree van die eerste oomblik van sy prediking af en deur die groei van die Kerk was dit 'n groot eienskap. In 'n ou Romeinse wêreld wat uitmekaar geval het as gevolg van 'n verwaterde moraliteit, het Christene opgestaan en vir die weduwees en die wesies begin sorg, vir die tempel prostitute bevryding bewerkstellig en die filosowe (sofiste) op hulle plek gesit het.

As ons Christus se navolgers is sal dit nie vir ons moeilik wees om ook die hoë grond te betree, sonder om te hard te probeer nie. Die probleem is dat die Satan deur al die eeue hierdie, ware, karakter van die kerk van Christus probeer verdraai en swart smeer. Maar ek is nie bang nie. Net soos wat ek nie bang is dat die sonde in my lewe sal oorwin nie, so weet ek ook dat die Satan nie in ons samelewing sal oorwin nie, want aan Christus behoort die oorwinning, in my lewe en ook oor die ganse aarde!

Ons kan gerus gesels hoe 'n mens die morele hoë grond kan betree, deur die regte boodskappe en optrede in die samelewing.

Groete,
Michael

12 comments:

Mart said...

Michael,
Bedoel jy by "morele hoëgrond" dat mens bv. jou gemeenskap moet dien, liefdadigheidswerk doen, ens.?

'Skuus, ek wil net op dieselfde bladsy as jy kom voordat ek reageer op jou onderwerp.

Thanks, Mart

Michael said...

Hallo Mart,

Ja, ek bedoel moraliteit in die breedste sin van die woord en veral in die sin van die universele moraliteit wat C.S. Lewis so mooi beskryf het in "Mere Christianity", wat Bertus ook al van gepraat het.

Enige samelewing het 'n moraliteit. Dit is wispultuurig maar deur al die eeue heen het dit maar baie konstant gebly. 'n Beskaping wat tot 'n val kom se morele kompas raak gewoonlik baie verward en dit is presies daar waar ek die Kerk van Christus as 'n uitblinker sien en dit in dinge soos liefdadigheid en reg en geregtigheid teenoor die onderdruktes.

Ek hoop dit help.

Groete,
Michael

Michael said...

Wat noem 'n mens 'n spel fout soos "Beskaping" in plaas van "Beskawing". Dit kan verseker nie 'n Freudian slip wees nie...maar tog.

Henrietta said...

Ek het met die opvoeding van my eie kinders 'n interessante ding gesien : dit neem jou letterlik jare om hulle te leer om mooi "asseblief" en "dankie" te sê, maar hulle hoor eenmaal 'n vloekwoord, en jy sukkel jou 'n papie om hulle dit af te leer...

So ook in die werkplek. Neem werksetiek byvoorbeeld. In die omgewing waar ek werk, is daar eienaardige verskynsels: Maandae kom die meeste mense eers hier by agt uur aangeslenter (ons moet half-agt begin), as maand-einde oor 'n naweek val, nog later, en Vrydae van drie uur af raak ouens al kriewelrig (knock-off tyd is vier-dertig).

Dit vat werklik vasbyt "not to go with the flow", om stiptelik by die werksure te hou. Mens kan so maklik dink "almal maak so" , en dan ook maar vroeg te loop (EN dan in die log book te lieg oor hoe laat jy geloop het)....

Die geheim is waarskynlik om vir mensself beginsels vas te maak, en baie hard daaraan te werk om daarby te hou, hoe moeilik dit ookal is.


'n Ander gesegde wat hard in die omloop is waar ek werk, is "I scratch your back, you scratch mine... " of ander praat van 'n "kickback". Daar is 'n gesegde wat sê: "Die deler is net so goed soos die steler" , m.a.w. as almal weier om mee te doen aan die praktyke, sal dit mos nie gebeur nie...

Makliker gesê as gedaan, of wat praat ek nou??

Mart said...

Michael, mens noem dit disleksie. Nie eintlik iets met Freud te doen nie... :))

Nee wag, laat ek nou bietjie ernstig wees. Okay, jy praat oor morele hoëgrond. Om bv. liefdadigheidswerk te doen, is niks minder as 'n plig in my oë nie.

Sonder om volledig Buddhisties te klink, glo ek in elk geval ook aan 'n konsep wat oor algemeen as "karma" bekend staan.

Pink Floyd sing: "You'll reap the harvest you have sown"...Die Bybel sê ook so!

Dus: wat jy uitsit, sal jy terugkry. Dit is egter nie die primêre rede waarom ons goeie goed op aarde moet doen nie...maar dis beslis 'n gevolg daarvan.

Stem jy saam?

Michael said...

Hallo Henriette,

Ek dink ons almal kan identifiseer op een of ander vlak met jou. Dit gaan soms moeilik net om seker te wees oor waar die morele hoë grond nou eintlik is. Wat nog te sê, van daar uitkom.

Op praktiese terrein kan ek maar net sê dat daar altyd 'n posiesie is waar die belang wat jy wil bevorder deur die massa gesien sal word as deel van daardie universele morele hoë grond, maak nie saak hoe immoreel ons samelewing ook is nie.

Dit is in die lang duur dat die wat die morele hoë grond besit se belange almal se belange word.

Ek erken dat hierdie oortuiging is grootliks kop kennis, maar ek glo ons almal kan erken van kere waar dit vir ons al waar geword het in die kleine.

Groete,
Michael

Michael said...

Hallo Mart,

Ek dink die fokus van my onderwerp moet geplaas word op die stryd tussen belange en moraliteit.

Laat ek 'n voorbeeld probeer noem. 'n Maatskappy wil iets myn op grond waar hy 'n klomp mense van af sal moet verwyder. Die maatskappy sal dit sonder stamp of stoot reg kry as die samelewing oortuig kan word dat die maatskappy se aksies die morele hoëgrond geniet. Dit wil sê hulle doen dinge soos om die mense beter nuwe grond te gee, hulle gee baie geld om die aarde te rehabiliteer as hulle klaar gemyn het ens. ens.

Dit sal help as ons so 'n bietjie aan belange dink wat vir ons belangrik is, soos goeie opvoeding vir ons kinders en dan vir onself vra wat is die morele hoëgrond wat ons sal help.

Julle kan aan duisende belange dink wat op 'n daaglikse basis onder druk verkeer van opponerende belange. Ek glo in elke geval is daar 'n morele hoëgrond wat ingeneem kan word.

Groete,
Michael

Michael said...

Ek het vergeet om duidelik te maak dat die "goeie" belang dan sal moet heers oor die "slegte" belang. Dit is presies waaroor die wêreld vandag baie onseker geword het, omdat ons 'n relatiewistiese benadering tot belange gekry het.

Of karma, dit in die regte konteks kan plaas, weet ek nie. My kennis van karma is te klein.

Groete,
Michael

Alet said...

Hallo Michael

Die uitdrukking "morele hoë grond" is alklaar vir my effens eienaardig. Dis kontrasterend dat ons aan die een kant graag so nederig en Christelik as moontlik na die goeie belange van die wêreld wil omsien, en aan die anderkant as "hoër" as ander aangespreek wil word. Die twee scenarios jel nie vir my so lekker nie.

Maar ek verstaan waarheen jy afstuur...en ek stem saam dat die alledaagse goeie belange van ons onmiddelike, sowel as breër omgewing, vir party as 'n uitdaging kan voorkom.

Die karma-effek is dalk abstrak, maar ek hou van die idee alhoewel dit nie oorspronklik uit 'n Christen-oogpunt - as sulks - ontstaan het nie. My eie persepsie van karma is tweesydig: 1.) draai die een en die ander wang (soos in die Bybel) en 2.) goeie energie kan deur die regte aksies uitlating vind en beloof om dan as ander eksterne aksies terug te kom na jou persoonlike lewe toe.

As mens karma dan prakties moet toepas, glo ek dat die resultaat waarna ons soek bereik sal word.
Die ander voordeel van die karma idee is dat dit nie beperkings het in terme van hoeveel is te min of te veel nie. Dit kan van toepassing wees op iets wat nie noodwendig so "noble" voorkom nie, bv. om R2 vir die karwag te gee, of dit kan eskaleer en 'n massiewe impak begin maak, bv. om 'n beweging teen kindermishandeling te stig.

Die "morele hoë grond" is dan eintlik nie so 'n berg soos almal dit beleef nie...dis heel eenvoudig om in die rent 'n goeie mens te wees. En as dit by meer as basiese goedheid kom, het ons darem die paar saints wat tussen ons leef en bereid is om 'n merkwaardige verskil te maak ;).

Alet ***

Alet said...

Lyk my ek't baie om te sê oor hierdie onderwerp :). My ma het my voorgestel aan Dawna Markova se woorde wat ek wil aanhaal, omdat dit die situasie mooi opsom:

"i will not die an unlived life
i will not live in fear
of falling or catching fire.
i choose to inhabit my days,
to allow my living to open me,
to make me less afraid,
more accessible,
to loosen my heart
until it becomes a wing,
a torch, a promise.
i choose to risk my significance,
to live so that which came to me as seed
goes to the next as blossom,
and which came to me as blossom,
goes on as fruit".

Alet ***

Liza-Nel said...

Hi Michael,

So 'n paar jaar gelede is daar by julle in die RSA 'n aksie van stapel gestuur deur 'n groep mense die Morele Regstellende Aksie vir Suid Afrika - MORASA -
wat volgens die artikel wat ek gelees het álle moontlike sektore van alle owerhede, kulturele, Godsdienstige,
opvoedkundige, ekonomiese en maatskaplike instellings en individue in die totale
bevolking van die RSA wil betrek om almal saam 'n landswye poging aan te wend vir die morele herstel van die land. Dit sou wees die bekamping van misdaad in al sy vorms van moord en doodslag tot die vulgêre aantasting van 'n medemens se waardigheid en privaatheid... binne en tussen die verskillende rasse en bevolkingsgroepe – ensomeer.

Ek weet nie of die aksie nog bestaan nie, maar wat ek in die artikel raak gelees het en wat ek ook graag hier wil noem is dat alvorens mens met so iets kan begin jy eerstens deur baie eerlike introspeksie die hand in eie boesem moet steek oor jou eie daaglikse manier van dink, optrede en lewe. Eers nadat ’n mens dit gedoen het, het jy die morele hoë grond om die vinger beskuldigend na ander te wys en hulle te probeer hervorm of te verbeter.

En dis vir my baie waar. Is dit nie een van die algemeenste beskuldigings waarmee ons as Christene vandag gelooi word nie - dat ons te maklik vingerwys terwyl ons in baie opsigte self agter die deur staan nie?

Wonder net.

Liza

Michael said...

Hallo Liza-Nel,

Dankie vir jou verwysing. Ja, ek het van hierdie beweging gehoor, maar ek weet nie of dit nog bestaan nie. Ek weet ook van 'n filosofie prof by TUKS wat etiek en moraliteit bestudeer.

Maar my poging tot 'n gesprek handel nie hieroor nie...

Dit lyk vir my of ek nie baie goed kommunikeer met hierdie gesprek nie. Dalk is dit omdat ek te kripties probeer bly. Laat my darm vir 'n laaste keer probeer, dit beteken nie dat julle opmerkings nie waardevol is nie. Dit is ek wat verby julle praat en nie met julle praat nie.

Dit gaan oor die beskerming van belange. Dit is vir my die belangrike fokus en miskien moes ek dit in die titel geplaas het. As 'n mens belange het wat jy wil beskerm, dan moet jy glo dat daardie belange kan en moet beskerm word. My punt oor die morele hoëgrond is eenvoudig dat dit die beste mannier is hoe belange beskerm moet word.

Ek onthou toe ek die eerste keer aan hierdie onderwerp gedink het was dit om Mart te probeer help om haar belange t.o.v. die "klets debakel" te beskerm. Dit is die rede hoekom ek so kripties gebly het. Maar my onderwerp is nog steeds dieselfde. As Mart hierdie blog of enige van haar en ons belange wil beskerm moet sy en ons net sorg dat ons die morele hoëgrond betree.

Persoonlik voel ek dat in Mart se geval het sy dit wel reg gekry en die skinder opmerkings oor hierdie blog het dit verloor, tot hulle eie nadeel.

Jammer vir die misverstand in hierdie gesprek...

Groete,
Michael