Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/25/2008

Is 'n Gaiakrasiè ons voorland?

Toe Mikhail Gorbachev nog geaspireer het om die grootkokkedoor van die Sowjet Unie te word, het hy bevriend geraak met Maurice Strong, destydse adjunk Sekretaris Generaal van die VN.
Onder Strong se invloed het Gorbachev klaarblyklik ‘n Damaskus-ervaring gehad. Hy was toe nog nie leier van die Sowjetunie nie, maar stewig op sy pad daarheen. Kort daarna was die Sowjetunie geskiedenis met sy duisende atoombomme --relikwieë van Lenin se droom wat in die Oosbloklande se kernsilos oorgebly het.
Met terugskouïng kan ons raai wat sy vriend hom wysgemaak het: ‘n Nuwe ideologie, naamlik die behoud van die Biosfeer, wat beide die kommunisme as kapitalisme sal vervang! Gemeenskaplike besit van die omgewing verg gemeenskaplike beheer daaroor. Gemeenskaplike beheer veronderstel ‘n wêreldregering wat sonder bloedvergieting ingestel sal word om die mens teen homself te beskerm. Internasionale kommunisme moes eerste afgetakel word, daarna die vryemarkstelsel, met sy vernietigende uitwerking op die omgewing. ‘n Ekologies gefundeerde ideologie, meer modern en met ‘n fyner filosofiese begronding as ‘n moreel bankrot wêreldkommunisme of self ‘n godsdiens. Die ineenstrengeling van die ekonomie, die politiek en die ekologie sal die sleutel tot ‘n nuwe wêreldorde wees; drie interafhanklike globale funksies.
Gorbachev se vriend is die superburokraat, Maurice Strong, spesiale raadgewer van die Wêreldbank, asook van Kofi Annan, sekretaris generaal van die VN. Strong het die taak om die VN te herstruktureer. Hy is ‘n unieke menslike spesie: ‘n postmoderne bisektorale internasionale entrepreneur wat sake sukses as hefboom gebruik om sy politieke doelwitte te bereik en omgekeerd. Hy dink groot en doen groot.
Strong en Mikhail Gorbachev het toe Groen Kruis Internasionaal saam bedryf. Laasgenoemde het sedert 1995 aan die opstel van die veelbesproke Aardemanifes (Earth Charter) gewerk. Volgens Gorbachev is die Aardemanifes die nuwe Tien Gebooie; ‘n Berg predikasie wat die mensdom se optrede vir die nuwe millenium gaan rig. Sou hierdie ingrypende dokument aanvaar word, sal alle state se ekonomiese - en politieke stelsels drasties beïnvloed word. Nasionale state sal hul soewereiniteit grootliks inboet. “Die beskerming van die Biosfeer, wat die gemeenskaplike bate van die ganse mensdom is, mag nie langer óf aan state se soewereiniteit, die vereistes van ‘n vrye mark of aan individuele regte ondergeskik wees nie...”
In sy boek “Where in the world are we going?” beskryf Maurice Strong morbiede toekomsbeelde van wat vir ons voorlê, tensy drastiese stappe geneem word om die agteruitgang van die biosfeer te stuit: Hongersnood, atmosferiese verwarming, omgewingsvernietiging, stofstorms oor vlaktes waar tans nog wuiwende graanlande staan, siekte epidemies en politieke opstande wat gaan plaasvind, indien die huidige samelewing ongestoord toegelaat word om met sy vernietigingstog voort te gaan. Hy verklaar dat die omgewing nie net maar nog ‘n issue is nie, maar die simbool van ‘n industriële beskawing wat erg skeefgeloop het.

Strong bepleit ‘n nul groeikoers vir die wêreld se bevolking en die ekonomie; voorskriftelike beleidsrigtings soos ‘n verbod op huis - en kantoorlugversorgers; uitfassering van motorvoertuie, vleisprodukte, bevrore voedsel en fossielbrandstof soos steenkool, gas en olie. Nasionale state sal geen seggenskap hierin hê nie. “As ons nie gaan verander nie, sal die menslike spesie nie kan oorleef nie . . . om die waarheid te sê, die punt mag bereik word waar die enigste oorblywende opsie om die mensdom te red die doelbewuste ineenstorting van die industriële beskawing mag wees.”
James Lovelock, ‘n natuurwetenskaplike, het in 1969 sy Gaia- sintese geformuleer wat beweer dat ‘n komplekse entiteit die aarde se biosfeer, atmosfeer, oseane, en grond as ‘n eenheid laat funksioneer en ‘n totaliteit vorm om die optimale fisiese en chemiese omgewing vir lewe op hierdie planeet te handhaaf. Hy noem daardie kubernetiese stelsel Gaia, wat sedertdien die basis vir ‘n godsdiens geword het. Dit is kwansuis op logika gebaseer en nie op die sentiment van naasteliefde nie en bedoel om permanente vrede op aarde te bring. Hierin speel die Christus leer geen rol nie.
Deur sy betrokkenheid by die VN se Kulturele en Wetenskaplike Organisasie (UNESCO) bevorder Strong die Gaia-geloof onder die jeug. Godsdienstige verdraagsaamheid word in skoolkurrikula ingevoer en kinders van alle gelowe word aangemoedig om omgewingsbewaring as die edelste taak van die mens te aanvaar. In 1978 het Strong sy plaas BACA in die San Lui Vallei naby Colorado, van die Saudi magnaat Adnan Khashoggi gekoop. Sy vrou Hanne bestuur BACA as Gaia se hoofkwartier. Duisende Amerikaners, wat salwing vir hul omgewingsgewetes soek, aanbid die aarde op BACA saam met Zen en Tibetaanse Buddhiste, Karmelietiese nonne asook volgelinge van die Hindoe ghoeroe, Babaji - elk in sy eie idioom. Veral Christene word aangemoedig om hul geloof vir die meer ‘substantiewe’ verering van Moeder Aarde te verruil en tot Gaia-aktivisme te bekeer.

Strong wil die VN uiteindelik in ‘n Gaiakratiese wêreldregering omskep waar godsdiens, politiek en die ekonomie ineengeweef is; wat as globale post-Moeslemse, post-Christelike en post-Buddhistiese - selfs post-ateïstiese geloofsoortuiging, die mens teen homself moet beskerm en van uitwissing moet red. Hiervoor word sy lang lys donateurs ingespan wat meer as 2,500 nie-regeringsorgansasies (NGO’s) befonds wat populistiese druk op regerings moet toepas om van hul soewereiniteit af te sien.

Strong se roete na wêreldoorheersing moes vreedsaam, elegant en bemarkbaar geklink het vir Gorbachev. G’n wonder hy het dit gekoop nie.

Die eerste stap was om die Sowjet Unie te laat inplof. Dit is gedoen. Stap twee is om die kapitalistiese stelsel te vernietig. Daarvoor word die energie vraagstuk gebruik. Ons beleef dit tans.

johnny.

8 comments:

Michael said...

As ek sulke feite hoor dan wonder ek dadelik wat die reaksie daarop sal wees?

Ek stel baie in die "Intelligent Design" beweging belang en een van hulle agendas is verseker gesetel in 'n sterk bevraagtekening van die beginsel van atropogenese (die mens veroorsaak "global warming"). Dit is duidelik dat hierdie Gaia hipotese nie sonder weerstand in die wêreld aanvaar sal word nie.

Die vraag is hoe apaties die Christen dom oor hierdie werklikhede sal wees?

Aksie sal van die Christene gevra word... Die vereiste sal wees om sin te maak van al die propaganda wat in ons kele afgedwing word.

Is dit nie deel van die sout van die aarde te wees nie. Om sin te maak van die werklikheide van God se Skepping nie?

Groete,
Michael

Mart said...

Sjoe, johnny!
Hierdie was 'n baie goeie plasing en boonop verskriklik leersaam. Ek lees en herkou nog daaraan.
Dankie!

Henrietta said...

Heerlike pitkos! Maar ek sit hier met 'n yslike smile op my gesig: My Nederlandse man gebruik baie graag die woord " graai" as hy van sommige van die huidige leiers verwys wat hulle hande so diep in die potte steek (" graai" = 'n plat woord vir grou - dus hebsugtig/grypsugtig) - Met oge nog half toe van die slaap, het GRAIAKRASIE gelees en wou s^e: ons is KLAAR daar! Gaan beslis nadink hieroor...

Henrietta said...

Johnny, wil jy nie in 'n kort plasing hier 'n verband trek tussen die " New Age" en die " Nuwe Wereld-orde" nie, of het hulle geen verband met mekaar nie?

Mart said...

"After initially being largely ignored by most scientists, (from 1969 until 1977), thereafter for a period, the initial Gaia hypothesis was ridiculed by a number of scientists, like Ford Doolittle, Dawkins and Gould. On the basis of its name alone[citation needed], the Gaia hypothesis was derided as some kind of neo-Pagan New Age religion. Many scientists in particular also criticised the approach taken in his popular book "Gaia, a New look at Life on Earth" for being teleological; a belief that all things have a predetermined purpose. Lovelock seems to have accepted this criticism of some of his statements, and has worked hard to remove the taint of teleological purpose from his theories, stating "Nowhere in our writings do we express the idea that planetary self-regulation is purposeful, or involves foresight or planning by the biota." –

Lovelock, J. E. (1990).

Michael said...

Hallo Mart,

Jou aanhaling maak dit vir my baie duidelik dat die Lovelock karakter ook maar net saam met die New Darwiniste wil speel. Dit is die lekker van 'n heidense godsdiens, die priesters kan sommer so in die hardloop hulle godsdiens aanpas.

Dan moet ek uit hierdie aanhaling aanvaar dat ons die Gaia hipotese nie los van New Darwinisme kan sien nie. As die New Darwiniste so sterk invloed op Gaia aanbidders het wonder 'n mens onwillekeurig wie nou eintlik die Hoë-priester/s is.

Een van my onlangse stokperdjies is om te luister na Dawkins debatte. Die arme Dawkins vent het niks beters te verkoop as "Evolusie is cool... Glo in evolusie en jy kan vrye seks beoefen... Daarom is dit die waarheid". Dit opsig self klink soos die ou ou tempel prostitusie in ons era. (Die laaste debat wat ek geluister het was tussen Dawkins en John Lennox. Oom Lennox, het met hom die vloer gevee, maar dit met die saggeaarde getuienis van 'n filosofies perfekte argument en persoonlike ervaring.)

Moet ons dan besluit dat die slange op Medusa se kop verwys na 'n magdom, suster idiologië / afgode?

Groete,
Michael
P.S. Hier is wat Oom Antony Flew oor Dawkins se "God delusion" te sê het.
http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/antony-flew-reviews-dawkins-the-god-delusion/

Ek voel al lank al spyt dat ek die boek gekoop het. My gedagte was dat hy werklik 'n argument teen godsdiens het, maar ek moet nou met Flew ook saam stem.

Michael said...

Sorry, dit lyk of die Flew link nie gewerk het nie. Kyk sommer op die Uncommondescent Blog se voorblad.

http://www.uncommondescent.com/

Henrietta said...

Johnny in jou laaste paragraaf sê jy: Die eerste stap was om die Sowjet Unie te laat inplof. Dit is gedoen. Stap twee is om die kapitalistiese stelsel te vernietig. Daarvoor word die energie vraagstuk gebruik. Ons beleef dit tans.

In die vroeë sewentiger jare het 'n vriend van ons wie se werk hom dwarsoor Suider-Afrika geneem het, vir ons boeke laat lees wat in die "Ou SA" verbode was, soos "Pawns in the Game" en "None Dare Call it Conspiracy" (nou wydbeskikbaar). Ons het gelag vir sy voorspellings en die "teorieë" van globalisme (die woord het toe nog nie eers bestaan nie).

Mens lag nie meer as dit stuk-stuk waar word nie: (Europese Unie en gepaardgaande Euro) en later, die Afika Unie - gaan ons een van die dae 'n "Afrika-dollar" gebruik? Wat gaan nog waar word?

Gelukkig wéét ons WIE hou die wêreld EN die toekoms in SY Hande...