Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/17/2008

Geloof, godsdiens en die reg in SA

Ek deel graag enkele gedagtes sowel as 'n versoek met julle. Ek stel geweldig belang in die verhouding tussen die reg en geloof. My belangstelling in hierdie onderwerp begin nou fokus op die beskerming en uitbouing van die reg tot 'n godsdienstige lewe, onder andere soos vergestalt in die handves van menseregte. Ons hier in SA is tot op hede nog redelik beskermd teen sekulêre drukgroepe wat dooierus vat op godsdiensregte, maar ook net vir solank.

Ek hoop om op 'n stadium 'n regsbelangegroep te stig wat 'n tipe van 'watchdog' posture sal inneem en as belangstellende party vanuit 'n regsoogpunt kwessies rondom die reg en geloof sal dophou en selfs daartoe toetree indien nodig. 'n Ander doel van die oefening sal natuurlik wees om kundigheid op te bou in hierdie kwessies. Maar die uiteindelike doelwit is om ons grondwetlike regte te beskerm.

Ek dink dat hierdie voorgestelde regsbelangegroep 'n intergeloofsbasis dalk moet probeer, d.w.s. Moslem, Christen ens. Hulpbronne en impak sal soveel meer wees. Waar byvoorbeeeld sal so 'n groep 'werk' vind? Wel, sonder om noodwendig in die meriete van die saak in te gaan, die Moreleta gay saak is 'n potensiële grondwetlike toets van sekere kompeterende grondwetlike regte. In die VSA is daar sekulêre groepe met diep sakke wat byvoorbeeld op een of ander tyd 'n offensief gaan loods om leraars se monde te snoer rondom sekere uitsprake oor gays in die Bybel. Of die verwydering van die woorde 'in God we trust' vanaf die dollar.

My versoek? Forward asseblief enige koerantartikels of inligting oor insidente of konflik tussen geloof en sekulêr, of verbandhoudende kwessies. En deel asb. julle gedagtes met my.

8 comments:

Michael said...

Hallo Mart,

Dit is baie snaaks dat jy hierdie gesprek begin het net toe ek die afgelope paar dae, sonder rede, begin dink het aan die ACLU. Hulle is die American Civil Liberties Union. Dit is hulle wat sogenaamd sorg dat die skeiding van magte in die Amerikaanse staat gehandhaaf word.

Dit was ook die ACLU wat op die oomblik sorg dat evolusie die dogma van die staat skole bly, omdat hulle glo enige ander beskouing is godsdienstig en hulle moet kerk en staat skei.

Ek het spesifiek aan hulle saak gedink in verband met wat hulle as die ACLU dan nou eintlik doen om staat en besigheid te skei. Gesien in die lig van die feit dat die arme Amerikaanse kieser nie meer gehoor word bo die mag van groot besigheid wat al die geld het om gedagtes en stemme te koop.

Ons het seker nog nie 'n ware ACLU in ons land nie, maar een ding is seker. Christene en enige geloof sal moet bond staan om hulleself teen die nuwe sekulêre geloof van ons era te beskerm.

Dankie vir lekker gedagtes, sê maar waar iemand soos ek kan help.

Groete,
Michael

Bertus said...

Ja, Michael, die skoolkurrikulum in SA gaan ook deur daardie pyne gaan.

Deel van my navorsing op hierdie stadium is dan ook om soortgelyke sekulere druksgroepe, skrywers en ander openbare forums in SA te identifiseer en hul agenda te probeer vasstel, natuurlik ook om te kyk wie sit agter alles.

Uiteindelik kan mens maar net na anti-godsdiens vergrype in ateistiese state soos die ou USSR en nog steeds in Sjina kyk om te besef dat mens se regte vinnig weggeneem kan word.

Henrietta said...

Hallo Bertus,

'n Baie belangrike saak wat jy aanraak, Bertus! Een ding waar ek baie vinnig aan kan dink is 'n Christengroep wat die onderwysdepartement aangevat het oor die afskaf van lyfstraf by skole - die regering het die saak gewen. Ek sal dink aan ander gevalle.

Michael said...

Hallo Bertus,

Dit is vir my nog nie 'n aktiewe onderwerp nie, maar soos my seuns nader aan skoolgaan kom word dit vir my al hoe belangriker...Ek skaam my eintlik oor my selfgesentreerdheid as ek dink aan die arme kinders wat nie my hulp gekry het nie toe ek dit al 'n paar jaar terug al kon begin bied het.

Jy moet my laat weet as ek jou studie op enige manier kan help. Ek het 'n biblioteek kaartjie by 'n goeie biblioteek, maar my sterk punt is seker maar ontleding van inligting en die bou van inligting strukture.

Daar is verseker 'n verskil wat die hart van Christus in ons land se dinge gaan bring.

Groete,
Michael

Mart said...

Bertus,

Ek het toevallig baie regsgeleerdes in my direkte vriendekring en familie. Sal bietjie by hulle ook hoor hoe die dingetjies werk, okay?

Groete
Mart

Mart said...

Defamation law is the focal point for conflict between the right to freedom of expression and the right to dignity, which includes legal protection of reputation and personality.

Wanneer jou waardigheid, reputasie en/of persoonlikheid aangetas word, is dit teen die wet. Op welke wyse ookal...

Henrietta said...

Mart se laaste plasing het my laat dink... Hier is wat ek daar gesê het:

Ek sien by 'n ander plasing vertaal jy dit so, Mart: Wanneer jou waardigheid, reputasie en/of persoonlikheid aangetas word, is dit teen die wet. Op welke wyse ookal...

Is dit op grond van so 'n wet dat die Moslems so tekere gegaan het oor die spotprente oor Mohammed?

Sal spot met die Drie-Enige God van ons as Christene ook hieronder tel?

Bertus said...

Die relevante artikel in die Handves van Menseregte lees as volg:

"15. Freedom of religion, belief and opinion

Everyone has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief and opinion".

Dit word verder gekwalifiseer:

"Religious observances may be conducted at state or state-aided institutions, provided that ­
those observances follow rules made by the appropriate public authorities;
they are conducted on an equitable basis; and
attendance at them is free and voluntary".

en

"This section does not prevent legislation recognising ­
marriages concluded under any tradition, or a system of religious, personal or family law; or
systems of personal and family law under any tradition, or adhered to by persons professing a particular religion".

Let dan op hoe hierdie reg verder gekwalifiseer word:

"Recognition in terms of paragraph (a) must be consistent with this section and the other provisions of the Constitution".

Een van die verdere artikels in die Handves wat die bogemelde reg tot 'n godsdienstige lewe (my interpretasie) beinvloed is:

"16. Freedom of expression

Everyone has the right to freedom of expression, which includes ­
freedom of the press and other media;
freedom to receive or impart information or ideas;
freedom of artistic creativity; and
academic freedom and freedom of scientific research.

The right in subsection (1) does not extend to ­
propaganda for war;
incitement of imminent violence; or
advocacy of hatred that is based on race, ethnicity, gender or religion, and that constitutes incitement to cause harm"

Die laaste paragraaf hierbo handel met haatspraak, wat ma my mening die grondwetlike bepaling is wat in die toekoms nog baie ontleed gaan word wanneer dit by grondwetlike godsdienstige kwessies kom.

Ons Handves is eintlik baie eng wanneer dit by haatspraak en die 'kwalifikasie' daarvan uitkom, let op dat daar 'n 'aanhitsing' tot geweld element ingeskryf is, terwyl verskeie Europese regsjurisdiksies nie so 'n streng vereiste stel nie. Haatspraak is dus soms veel 'makliker' om oorsee te bewys as hier.

Skokkend genoeg was daar in die verlede beslis dat om 'Kill the Boer" te skree NIE as haatspraak beskou kan word nie, terwyl dit tog na my mening duidelik 'n aanhitsing' tot geweld is.

My opinie is dat die meeste van gelowiges se toekomstige aksies sal sentreer rondom die bogenoemde twee artikels, en meer spesifiek die balansering daarvan.