Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/24/2008

Die Christen, die samelewing en morele hoë grond (dankie Michael!)

Grawe asseblief weer gister se “ BY” bylaag van die Beeld uit die asblik, as hy al daar beland het, want daar is twee interessante artikels in, of lees dit hier:

Ons eie klein tydbomme” deur Christiaan Bezuidenhout, ‘n kriminoloog (http://www.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2380773,00.html ) en “ ‘n Nuwe vorm van kapitalisme" deur ‘n filosoof (?) Johann Rossouw
( http://www.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2380773,00.html)

Ek het weer Michael se opening van ‘n ou draad gaan opdiep, want ek dink dit hou verband met dit wat die twee here in hul artikels aanspreek:

Micael se draad:

"Ek het 'n vriend wat werk vir die belange van 'n groot groep mense (wat ek nie naastenby wil noem of openbaar maak, in hierdie openbare forum nie.). Ons het al baie gepraat oor hoe 'n mens suksesvol belange beskerm in 'n wêreld waar daar soveel kompeterende belange is. In ons gesprekke het dit baie duidelik geword dat die suksesvolle belange is die belange wat die morele hoë grond kan betree.

Ons gesprek gaan oor geloof in ons wêreld van vandag en een ding is seker Christus het die morele hoë grond betree van die eerste oomblik van sy prediking af en deur die groei van die Kerk was dit 'n groot eienskap. In 'n ou Romeinse wêreld wat uitmekaar geval het as gevolg van 'n verwaterde moraliteit, het Christene opgestaan en vir die weduwees en die wesies begin sorg, vir die tempel prostitute bevryding bewerkstellig en die filosowe (sofiste) op hulle plek gesit het.

As ons Christus se navolgers is sal dit nie vir ons moeilik wees om ook die hoë grond te betree, sonder om te hard te probeer nie. Die probleem is dat die Satan deur al die eeue hierdie, ware, karakter van die kerk van Christus probeer verdraai en swart smeer. Maar ek is nie bang nie. Net soos wat ek nie bang is dat die sonde in my lewe sal oorwin nie, so weet ek ook dat die Satan nie in ons samelewing sal oorwin nie, want aan Christus behoort die oorwinning, in my lewe en ook oor die ganse aarde!

Ons kan gerus gesels hoe 'n mens die morele hoë grond kan betree, deur die regte boodskappe en optrede in die samelewing.

Groete,
Michael "

Ek wil dit alles met ‘n enkele kort vraag saamvat? Wat is die rol wat die Christen in die samelewing behoort te (moet?) speel?

7 comments:

Mart said...

Henrietta,
Is die tien gebooie dan nie ons riglyn waarvolgens ons moet lewe nie? Is dit nie die duidelike 'model' waarvolgens ons ons Christelike rolle moet skoei nie?

Michael said...

Hallo Henriette,

Hierdie artiekels raak vir my aan soveel dinge wat in my gedagtes aangaan. Baie dankie, ek gaan nog lekker kou aan hulle insig.

"Ons eie klein tydbomme." is vir my baie naby aan die hart want dit is 'n geldige spieël op die gemeenskap waarin my kinders liggies sal moet wees.

Groete,
Michael

Alet said...

Mart, ek stem saam dat die tien gebooie riglyne vir ons lewenstyl behoort te wees.

Aan die ander kant, moet ons net onthou dat die spesifieke konteks van sekere situasies nie altyd die ruimte vir 'n spesifieke gebod maak nie. Dis waar die moeilike deel begin. Net ervaring en die "trial and error" idee sal 'n indikasie gee van watter gebod ons wanneer moet onthou en hoe ons dit dan moet volg.

Dis, met ander woorde, die praktiese toepassing van die Bybel se lesse wat aandag verg. Die ondersteuningstelsel wat Christene het help ook vreeslik as dit by hierdie toepassing kom. Deur boodskappe van die Gees, die kerk, vriende en forums (soos hierdie) te kry, kan ons nader kom aan hoe ons regtig behoort te leef.

Dis maar my opinie oor die saak :).

Alet ***

Rieta said...

Begin ons rol as Christene nie by onsself en in ons huis nie...?

Die Bybel is 'n lifeguide, business guide, parenting guide,...etc

Ons kan nie 'n samelewing verander as ons eie huis nie reg is nie...

Ek weet ek moet met myself begin...ek verstaan net nie hoekom dit altyd so moeilik is nie.

Alet said...

Jip, charity starts at home! Jy kan slegs die boodskap van liefde en van God uitdra as jy self 'n ligdraer is. Let wel, jy DRA die lig uit. Dit het 'n beginpunt en 'n bron waarvanaf jy dit kan versprei, naamlik jou eie siel en jou eie huis.

Dis harde, taai werk :). Daar's baie dinge in die Bybel gesê, maar daar's nooit gesê dat die Christelike journey 'n maklike een gaan wees nie.

Alet ***

Michael said...

Hallo Rieta,

Ek dink die vraag hier is hoe ons die goeie wat ons vir ons gesin wil hê ook moet bewerkstellig in hoe ons ons samelewing beinvloed.

Byvoorbeeld, as ek kyk na die begrip kapitalisme dan is ek seker dat Westerse Kapitalisme is krities afhanklik van die Weste se Christelike lewensuitkyk en NIE die nuwe geloof in sekulêre moraliteit NIE. Daar sonder word kapitalisme 'n bose sweer op die lyf van enige beskawing. Dit is om hierdie rede dat ek glo kapitalisme het 'n vernuwing nodig... Die wonderlike nuutheid wat net Christus deur al die eeue gebied het.

As Christene daarom nie die leiding begin neem in die onafwendbare nuwe "Post-Olie"; "Post-Consumerism" ekonomie dan het die sout werklik laf geword.

Groete,
Michael

Michael said...

Hallo Johnny,

Ek voel ook dat demokrasie nie baie sin maak in 'n wêreld wat nie staat maak op die sosiale verskynsel wat Christus tot gevolg gehad het nie. Dit is sover uniek aan die Westerse Beskawing, maar reeds baie goed ontvang deur ander mense groepe reg oor die wêreld.

As 'n sosiale verskynsel wat die idiologie van demokrasie beinvloed het is die Kerk van Christus oopgestel tot al die menslike magvergrype wat ons natuur kan ten toon stel. Dit behoort nie snaaks te wees dat die Kerk van Christus deel van so iets is nie... Israel is 'n baie goeie voorbeeld van juis hierdie vorme van magsvergryp binne idiologiese staatsbestelle.

Die vraag vir my is hoe gaan ons as Christene die verloop van die wêreld se staatsbestelle tot en met Christus se wederkoms beinvloed? Gaan dit wees deur totaal te onttrek en die heidene die gesag te gee?

Groete,
Michael