Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

8/13/2008

Bybelstudie

Gen. 2:2. "Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het." My dogter het dit aan my uitgewys. Val iets julle dalk op? 'Be-oog' die woordjie 'rus' en dink hieraan: Jes. 40:28. " Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik." Om te moes rus soos wat ons moet rus, sal afbreed doen aan Sy volmaakte almag en krag wat nooit ophou nie. (Dit is, indien mens arbeid moeite ens. teenoor rus sou stel) Ek skaar my by Jes. 40: 28 wat meer kongruent is met God se almag. Gen. 2:2 moet dus anders ge-interpreteer word as sou dit rus impliseer soos wat ons dit nodig het. Ylodi, my dogter, bied die verklaring aan dat die Here op die 7de dag ook geskep het - Hy het rus geskep. Rus beteken mos ontspan, niksdoen - jy kan mos nie rus en skep of onderhou op dieselfde tyd nie (wel, nie as jy 'n mensekind is nie.) So, die Here het die rus vir ons geskep nie vir Homself nie want Hy het dit nie nodig nie. Die skepping het dus 7 dae geduur en nie 6 nie, maar ek sou nou nie hierdie randsaak as die hoeksteen vir my geloof gebruik nie!

Dalk het iemand 'n beter verklaring?

5 comments:

Henrietta said...
This comment has been removed by the author.
Henrietta said...

Sjoe, diep denker - aartjie na haar vaartjie? Daar's 'n hele JAAR se Bybelstudie hierin opgesluit. Daar is meer as een saak hier: wat word bedoel met die rus? Hoe is/was God van toe af tot nou besig? Mens kan kyk hoe dit in verband staan met die Sabbatsgebod (Eks 20:9-11; Deut 5:13-14) en wat daarmee saamhang. EN dan worstel ek nog al die jare met die "rus" in Hebr 3 en 4 ... Hoe lank tyd gee jy ons vir dié een??

Bertus said...

Hi, julle kan gerus Louw Alberts se boek 'Geloof en Wetenskap' aanskaf, hy hanteer onder andere die skeppingsverhaal daarin. Ek sal later wanneer ek meer tyd het dalk 'n opsomming daarvan hier pos.

Michael said...

Hallo Yf,

Hierdie saak is werklik kompleks, want Christus het geskep (In die begin was die Woord.). En toe Hy op aarde was het Hy op die skip geslaap omdat Hy moeg was.

Al wat ek kan dink is dat God-met-ons baie meer beteken as wat ons kan dink of verstaan. Dit gee my daardie lekker warm gevoel van 'n oneindige bron van kreatiwiteit van net geborge in Christus kan wees.

Voorwaar heerlik om te hoor hoe die kreatiwiteit in hierdie gesprekke floreer.

Yf said...

Hallo julle,
Dankie vir al die insette, het self nie eers daaraan gedink nie, maar ons kan dit gerus bietjie verder eksploreer, veral in ons huidige tydgees. Iets om na toe terug te kom na bietjie meer volledige Bybelstudie in die verband.